Nauka jazdy, szkoła jazdy w Gliwicach – zapraszamy do OSK Gniewko

Jak zdobyć prawo jazdy?

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie. Poniżej znajdziesz kroki nowej procedury.

1. Idź do lekarza,

który wykonuje badania kierowców. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz — dostaniesz orzeczenie lekarskie.

2. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

• wniosek o wydanie prawa jazdy – do pobrania w urzędzie lub w OSK GNIEWKO
• orzeczenie lekarskie
• dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu
• dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy.
Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania — weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu.
Jeśli nie masz meldunku — zapytaj urzędnika, co zrobić
• pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego — jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy

3. Złóż je w odpowiednim urzędzie.

w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania
w urzędzie miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu

4. Odbierz numer PKK.

Masz 2 możliwości odbioru:
w urzędzie albo jeśli wniosek wyślesz pocztą — numer PKK też dostaniesz pocztą.
Numer PKK dostaniesz:

• od razu — jeśli twój wniosek będzie kompletny
• w ciągu 2 dni — jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane
• w ciągu miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie
• w ciągu 2 miesięcy — jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień

5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin.

Masz 2 możliwości:

1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy OSK GNIEWKO w Gliwicach

– Weź ze sobą numer PKK
– Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym
– Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK
– Jeśli zdasz egzamin teoretyczny — zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie

2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym.

– Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK
– Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie — idź do szkoły jazdy GNIEWKO i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK
– Weź udział w kursie praktycznym
– Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK

6. Jeśli zdasz egzamin praktyczny — WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.

7. Zapłać za wydanie prawa jazdy 100,50 zł przelewem na konto urzędu lub w kasie urzędu.

8. Jeśli płacisz w kasie — zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Jeśli robisz przelew — wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu do urzędu.

9. Odbierz gotowe prawo jazdy.

– do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty, twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru
– do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że masz prawo jazdy za granicą
– do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli sytuacja będzie wymagała jeszcze dodatkowych wyjaśnień

Masz 2 możliwości odbioru:

– w urzędzie — zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport
– pocztą — jeśli zaznaczysz we wniosku odbiór pocztą, wpiszesz swój adres

Sprawdź na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.
Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy — możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał odmowę.

Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy — nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

PKK — profil kandydata na kierowcę — zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę.